e-ParkourArchiwumO e-ParkourOverground.com.plLeparkour.eu

Idea, źródło i pierwszy numer

Pomysł na "gazetkę o parkour" pojawiał się kilkukrotnie na populanym forum leparkour.pl (obecnie leparkour.eu) w II połowie 2005 roku. Większość propozycji zakładała jednak mało realne plany wydawania takiego czasopisma w formie drukowanej. Temat zapoczątkowany przez użytkownika Mr. Francis przyjął się, gdy pojawiła się myśl o stworzeniu e-zinu. Po intensywnych dyskusjach nad kształtem i sposobem prowadzenia "e-Parkour" redaktorem naczelnym został choose.an.egg.

Założenia były bardzo proste: z materiałów nadesłanych przez chętnych (początkowo głównie użytkowników macierzystego forum) co miesiąc miał powstawać, po selekcji, korekcie i zakodowaniu, kolejny numer magazynu. Tym sposobem na początku grudnia 2005 ukazało się "zerowe" wydanie e-Parkour.

Rozwój czasopisma

Odtąd do redakcyjnej skrzynki płynęły, szerszym lub węższym strumieniem, rozmaite materiały: tutoriale, felietony, poradniki, prezentacje klanów, opowiadania. e-Parkour dość szybko usamodzielnił się w internecie - powstała strona internetowa oraz specjalne forum dedykowane sprawom organizacyjnym.

Na przestrzeni lat magazyn można było znaleźć pod rozmaitymi adresami: e-parkour.ovh.org, e-parkour.be, e-parkour.info, e.parkour.pl i wreszcie e-parkour.pl. W listopadzie 2006 e-Parkour obchodził rok istnienia i wydano 10. jubileuszowy numer. Do najciekawszych wydarzeń z życia magazynu można zaliczyć:

Numer 13. przyniósł wiele zmian. Po gigantycznej, 8-miesięcznej przerwie w wydawaniu, posadę redaktora naczelnego objął Rivo, a od numeru 15. Mikunda. Odrodzony e-Parkour zyskał nową, świetną oprawę graficzną i przyniósł jeszcze wiele interesujących materiałów. Ostatnie wydanie magazynu nosi numer 17. i zostało wydane w lipcu 2008.

e-Parkour to...

» Przejdź do archiwum magazynu e-Parkour.